Regulamin turnieju

 

Regulamin

Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Nowoczesnego O Puchar Burmistrza Makowa Podhalańskiego 2019”

 

1. Organizator:

 

ELITA DANCE CENTER Maków Podhalański

ELITA DANCE CENTER Kraków

 

2. Termin i miejsce turnieju:

 

16 Lutego 2019 - sobota

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM,

ul. Wolności 53, 34-220 Maków Podhalański

 

 

3. Konkurencje i kategorie wiekowe:

 • Taniec Współczesny (balet, jazz, modern itp.) – do 7 lat, do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat

 • Taniec Nowoczesny (Hip-Hop, Dancehall, Breakdance, Popping itp.) – do 7 lat, do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat, pow. 30 lat

 • Show dance – do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat

 • Formacje tańca towarzyskiego – do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat

 

 

O przynależności do grupy decyduje wiek 80% składu zespołu.

 

 

4. Kategorie ilościowe:

 • Solo

 • Duet

 • Mini Formacja (3-7 osób)

 • Formacja (pow. 8 osób)

 

 

5. Klasy taneczne (poziom zaawansowania)

 • D - Debiuty (dla grup trenujących w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach, nie częściej niż 1 raz w tygodniu)

 • P – Początkujące

 • S+Z – Średniozaawansowane + zaawansowane

 

Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia konkurencji tanecznych, kategorii wiekowych, ilościowych oraz klas tanecznych przy małej ilości zgłoszonych grup.

Jeżeli opiekun zgłaszający grupę ma wątpliwości do jakiej klasy ją zapisać, może wysłać link do filmiku prezentującego grupę na maila: elitamakow@gmail.com Pomożemy w wyborze klasy tanecznej.

Na wniosek komisji sędziowskiej zastrzega sobie również prawo do przeniesienia grupy/duetu/solisty do klasy wyższej lub niższej, jeżeli poziom prezentacji będzie znacząco odbiegał od średniej danej klasy tanecznej.

 

 

6. Warunki uczestnictwa:

 • Zgłoszenie zespołów, duetów, uczestników do 12 lutego 2019: przez – e-mail: elitamakow@gmail.com

w treści wpisując nazwę grupy i układu tanecznego, opiekuna, klub / szkołę tańca, kategorie taneczną i wiekową, ilość osób w grupie. O przynależności do grupy decyduje wiek 80% składu zespołu.

 • Przesłanie karty zgłoszeń (do 12 Lutego 2019)

 • Wysłanie zgłoszenia wraz załączeniem muzyki

 

 

7. Opłaty:

 • Opłata startowa uczestnika – 15 zł od osoby za jeden występ

 • Bilet wstępu (widzowie) – 20 zł od osoby (dzieci do lat 6-ciu bezpłatnie)

 • Trenerzy są naszymi gośćmi

 • Opłaty startowe należy uiścić na konto do 12.02.2019

  • Dane do przelewu:


 

Elita Dance Center Mateusz Pochopień

ul. 3-Maja 76 34-220 Maków Podhalański

nr konta: 25 2490 0005 0000 4500 3532 8880

Tytuł przelewu: nazwa grupy/duetu/solisty, ilość osób

 

8. Faktury:

 • Osoby/Instytucje, które chciałyby otrzymać fakturę za udział w zawodach proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia dokonania opłaty startowej na maila: elitamakow@gmail.com

 • Faktury zostaną przesłane mailem po zakończeniu zawodów

 

 

8. W czasie turnieju działają:

 • Kierownik organizacyjny (Mateusz Pochopień tel. 788-835-992

 • Kierownik artystyczny (Joanna Pochopień)

 • Komisja sędziowska (osobna do tańca współczesnego i nowoczesnego) i skrutacyjna

 • Obsługa muzyczna

 • Stoisko z obuwiem tanecznym i akcesoriami tanecznymi

 • Bufet

 

 

9. Organizator zapewnia:

 • Dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju

 • Medale dla wszystkich grup

 • Puchar dla grup na podium

 • Nagrody

 

 

10. Ważne informacje:

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni

 • Organizator nie ubezpiecza uczestników biorących udział w turnieju i nie sprawuje opieki nad osobami nieletnimi,

 • Występy nie mogą przekraczać

  • Grupy - 3,5 minuty,

  • Solo, Duety – 1,5 minuty

 • Układy taneczne oparte mogą być na jednej lub wielu technikach tanecznych,

 • W choreografii mogą występować elementy akrobatyczne. Nie mogą one jednak przeważać nad elementami tanecznymi.

 • Kategorie solistów i duetów będą rozgrywane w następujący sposób:

  • Taniec Współczesny w dwóch konkurencjach:

   • Solo, Duety do własnej muzyki

   • Solo do muzyki organizatora (IMPROWIZACJA)

  • Taniec Nowoczesny w jednej konkurencji:

   • Solo i Duety do muzyki organizatora

  • Show Dance w jednej konkurencji:

   • Solo i Duety do własnej muzyki

 • Tytuły utworów, do których będą rozgrywane kategorie solistów i duetów (w konkurencji do muzyki organizatora) pojawią się na stronie turnieju oraz na facebooku najpóźniej do 12.02.2019.

 • Podkład muzyczny musi być przesłany również do 12.02.2019 poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na stronie zawodów . Nazwa utworu powinna być nazwą zespołu, solisty, duetu. Powinien być również nagrany na nośniku USB i w razie potrzeby dostarczony do obsługi muzycznej.

 • Stroje – dowolne, dostosowane do wieku i charakteru tańca,

 • Dozwolone jest wykorzystanie rekwizytów ( z wyjątkiem wszelakich płynów i materiałów niebezpiecznych)

 • Obowiązuje obuwie na jasnej, miękkiej podeszwie,

 • Wszystkie sprawy sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik Organizacyjny Turnieju w porozumieniu z sędziom głównym.

 

 

 

 

 

 

 

 

WSTĘPNY PROGRAM - Sobota 16.02.2019

7:30 – otwarcie rejestracji

 • TANIEC WSPÓŁCZESNY (Modern, Jazz, Balet, Współczesny)

 

BLOK I – Formacje i Mini Formacje

- 08:30 - 09:00 próba parkietu

- 09:00 – Rozpoczęcie zawodów
Kategorie:

- do 7 lat D, P, S+Z

- 8-11 lat D, P, S+Z

- 12-15 lat D, P, S+Z

- pow. 15 lat D, P, S+Z

 

BLOK II – Solo i Duety + Improwizacja

- 10:30 - 11:00 próba parkietu

- 11:00 – Rozpoczęcie bloku

Kategorie:

- do 7 lat D, P, S+Z

- 8-11 lat D, P, S+Z

- 12-15 lat D, P, S+Z

- pow. 15 lat D, P, S+Z

 

 • TANIEC NOWOCZESNY (Hip-Hop, Popping, Dancehall) + SHOW DANCE + FORMACJE TAŃCA TOWARZYSKIEGO

 

BLOK I – Solo i Duety

- 13:00 - 13:30 próba parkietu

- 13:30 – Rozpoczęcie zawodów
 

Kategorie:

- do 7 lat D, P, S+Z

- 8-11 lat D, P, S+Z

- 12-15 lat D, P, S+Z

- pow. 15 lat D, P, S+Z

 

BLOK II – Formacje i Mini Formacje

- 16:30 - 17:00 próba parkietu

- 17:00 – Rozpoczęcie bloku

 

Kategorie:

- do 7 lat D, P, S+Z

- 8-11 lat D, P, S+Z

- 12-15 lat D, P, S+Z

- pow. 15 lat D, P, S+Z

 

 

Zapraszamy!

Mateusz Pochopień, Joanna Pochopień, Jakub Krzak

 

www.turnieje.elitamakow.pl


  Kontakt

  • Wolności 53,
   34-220 Maków Podhalański
  • tel. 788-835-992


  Copyright elitamakow.pl